dg eindhoven > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente in Eindhoven is een betrekkelijk kleine maar hechte gemeente, waarvan de leden met veel trouwe inzet bijdragen aan het vorm geven van de activiteiten van deze geloofsgemeenschap. Traditioneel leggen Doopsgezinden grote nadruk op de onderlinge verbondenheid en de actieve inbreng van de leden in de Gemeente. Zo is het mogelijk een scala van activiteiten te ontwikkelen: gemeentedagdelen over diverse onderwerpen, dagen waarop samen gegeten wordt, kerkdiensten waar ook leden en vrienden een inbreng hebben.†

Volgende dienst(en)

Kerkdienst

31 oktober 2021, 10:30 uur
Voorganger: ds. Susanne Freytag
Waar: Lutherse Gemeente, Dommelhoefstraat 1a, Eindhoven
Bijzonderheden:
Let op aanvang 10.30 uur. U kunt de dienst volgen op ons Youtube kanaal Dommelhoefkerk Eindhoven

Kerkdienst

7 november 2021, 11:00 uur
Voorganger: ds. Rachelle van Andel
Waar: Remonstrantse gemeente, Dommelhoefstraat 1a Eindhoven
Bijzonderheden:
U kunt de dienst volgen op ons Youtube kanaal Dommelhoefkerk Eindhoven

Menno Simons Lezing

14 november 2021, 11:00 uur
Menno Simons Lezing
Voorganger: mw. Nina SchroŽder
Waar: Dorpshuis ít Klooster in Bavel, Jack van Gilsplein 1, 4854 CB Bavel
Bijzonderheden:
We gaan op bezoek bij de Doopsgezinde gemeente Breda. Dr. Nina Schroëder is kunsthistorica en vertelt over 'Hoe heeft de kunst gefunctioneerd in de geschiedenis van de doopsgezinden?". Nina komt uit Canada en werkt aan het Doopsgezind Seminarium. De lezing zal met muziek worden opgeluisterd. Wilt u meerijden naar Bavel? Neem dan contact op met zr. Lia Vos-Welsing, telefoon 040-2240016.

Naar overzicht diensten >> 

Uitgelicht

Doopsgezind NL | oktober - november

Doopsgezind NL | oktober - november
‘De God van de bijbel is een God zonder verhaal’. Godsdienstwetenschapper Wieteke van der Molen over hoe normaal God eigenlijk is, lhbtiq+, ‘normale’ kerkelijke taal, hoe een dominee er eigenlijk uit ziet, de orde van barmhartigheid en nog veel meer. Het nieuwe nummer van Doopsgezind Nl heeft als thema ‘normaal, hoezo normaal?’. Lees meer >>

Actueel

Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2021

Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2021
Lees meer >>
 
 
Adres
Dommelhoefstraat 1a
5613 EL Eindhoven
info@dgeindhoven.doopsgezind.nl
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Eindhoven
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl