> thema's

Thema's

 
 

De zon en het lam bij elkaar staan voor de samenvoeging van de diverse oude schuilkerken van de Doopsgezinden in Nederland naar een gezamenlijke beweging die het nu is

Gemeentedag
In de Doopsgezinde Gemeente Eindhoven wordt elk jaar, na afloop van de zomerperiode, een zogenaamde Gemeentedag gehouden, waarop we het kerkenwerk voor het komende (kerkelijk) jaar met enthousiasme hervatten. Er wordt een thema vastgesteld, er worden activiteiten bedacht om een speelse verwerking daarvan te realiseren, bedoeld voor alle leden en vrienden, van jong tot oud. Vanaf 2013 vindt de Gemeentedag plaats op de laatste zondag van september. Na de kerkdienst, met Avondmaal, wordt er thee of koffie gedronken. Dan eten we met elkaar de schotels die klaar gemaakt zijn door een paar vrijwilligers. Daarna kan het middagprogramma beginnen.

Contactpersoon: zr. Lia Vos-Welsing 

Zomerlunch
Op de laatste zondag voor de lange zomerperiode wordt de zomerlunch gehouden. Het is een goede gewoonte om als afsluiting van het seizoen met elkaar een maaltijd te gebruiken. Deze maaltijd bestaat uit warme en koude schotels, die door verschillende leden of vrienden meegebracht worden.

Contactpersoon: zr. Lia Vos-Welsing

Huiskamer bijeenkomsten
Een aantal keren in het jaar ontmoeten we elkaar bij leden thuis om een maatschappelijk of bijbels onderwerp te bespreken. 

Mirjam
Mirjam is een vrouwenkring, die als regel op de tweede dinsdagmiddag van de maand bij elkaar komt. Het programma wordt in onderling overleg vastgesteld. Veel aandacht krijgt de persoonlijke beleving naar aanleiding van het gesprokene. Tegenwoordig is de groep onder de leiding van de predikant. Elke keer wordt er een hoofdstuk van de "Doornse Catechismus" behandeld. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Contactpersoon: zr. Aafje Romeijn-Spreeuw

Eetgroep

Een gezellige groep die elkaar elke maand treft in het weekend bij iemand thuis om samen een ontspannen maaltijd te hebben en een goed gesprek. Waar je als dertiger of veertiger gewoon even aandacht aan elkaar wil geven en ontvangen.

Contactpersoon: ds. Akke Klara Thimm-Stelwagen

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Eindhoven
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl